ספר טוב – מבית היוצר של  הוצאת ראובן מס

ספר טוב – מבית היוצר של  הוצאת ראובן מס

קוראים אותך לספר – כמאה שנות מצויינות – מ 1927 ועד היום

כרגע באתר 1 ספרים
השתלבות - חזית - 0002

השתלבות והתבדלות

אגודת ישראל – מפלגה אורתודוקסית במדינה היהודית החילונית; בחינת ההתנהגות הפוליטית והחברתית של תנועת 'אגודת ישראל' במדינת ישראל; הערות, איורים, צילומים, מסמכים, ביבליוגרפיה, מפתח; כריכה קשה.

הספר, השתלבות והתבדלות: אגודת ישראל – מפלגה אורתודוקסית במדינה יהודית חילונית, דן בהתנהגות הפוליטית והחברתית של תנועת "אגודת ישראל" במדינת ישראל. אגודת ישראל נוסדה ב-1912 כתנועה חרדית שראשיה התנגדו לתפיסה התרבותית-חילונית של התנועה הציונית, אך היו שותפים לרצון לבנות את ארץ-ישראל ולהקים בה בית לאומי. הם הבינו כי בית זה לא יהיה "תורני" והגיעו להסכמות עם ראשי התנועה הציונית בדבר ההסדרים הדתיים שישררו במדינה. הקמת המדינה וקבוץ הגלויות נתפסו בעיני ראשי אגודת ישראל כאירועים היסטוריים וכניסים. התנועה השתלבה בחיים הפרלמנטריים ובממלכתיות הישראלית. מאמציה של הנהגת המדינה להשליט על אוכלוסיות עולים תרבות חילונית, חקיקה מנותקת מן המשפט העברי וחילון גובר של המרחב הציבורי, הציבו את ההנהגה האגודאית בעמדת מגננה. חומות מגן חברתיות ותרבותיות נבנו סביב לחברה החרדית: אזורי מגורים נפרדים, רשתות חינוך עצמאיות, תנועות נוער ועיתונות משל התנועה, ומערך חברתי שבמרכזו "חברת לומדים" תורנית.

תהום תרבותית וחברתית נפערה בין החברות – החילונית והחרדית – שמאיימת ליצור במדינה שני עמים. ניסיונות למנוע "מלחמת תרבות" ולגשר בין שני הקטבים, לא צלחו, עד כה, ועתיד החברה הישראלית נותר לוט בערפל.

בספר נעשה ניסיון להציג לקוראים, מכל המגזרים, את הרקע האידיאולוגי והחברתי לתהום שנפערה בעם, ולדרוש הפסקה ב"מלחמת התרבות" המתנהלת מזה שנים.

***

ד"ר יוסף פונד עוסק בחקר אגודת ישראל כתנועה פוליטית. מאמריו וספריו דנים בהיבטים היסטוריים, אידאולוגיים ותרבותיים של התפתחות התנועה ובנותיה. ספריו הקודמים: פירוד או השתתפות: אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל (מאגנס, 1999); תנועה בחֳרבות: מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה (ראובן מס, 2008); ילקוט רעים חרדים: שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים (כרמל, 2008); מתווי דרכים: עיתונות אגודת ישראל (אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד, 2010); פרולטרים דתיים התאחדו!: פועלי אגודת ישראל אידיאולוגיה ומדיניות (יד יצחק בן-צבי, 2018); דגל לקטנים: עיתונות הילדים של אגודת ישראל (כרמל, 2021); אגודת ישראל: אגודת מאמרים הנוגעים בה (ראובן מס, 2022). הִקָבְצוּ צעירי יהודה!: תנועות הנוער והצעירים של אגודת ישראל (כרמל, 2023). ספרו – גן ספרים (אבן חושן, 2018) – חורג מתחום זה ועוסק בספרים לחובבי ספר.

 

24$48$

שם הספר: השתלבות והתבדלות
שם המחבר: פונד,יוסף
הוצאה לאור:
מספר עמודים: 598 עמודים
שנת הוצאה: 2024
ISBN/מסת"ב: 978-965-09-0409-8
מספר קטלוגי: 163449
דילוג לתוכן